Přihlášení do systému
Zaregistrujte se Zapomněli jste své heslo?
O společnosti»Ceník kontrol»Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Způsoby platby

Bankovní převod – součástí zaslaného zboží je faktura se splatností 10 dnů.

Provozovatel

QUICKSEAL INTERNATIONAL,s.r.o.

Korytná 47, 100 00 Praha 10

IČO: 27370917     

DIČ: CZ27370917

 

QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o. (dodavatel, dále jen QUICKSEAL) zajistí pro odběratele externí hodnocení kvality. Externí hodnocení kvality provádí firma QualiCont D. M. N. Kft. (dále jen QualiCont). Firma QUICKSEAL tuto službu zajišťuje na území České a Slovenské republiky. Firma QualiCont je akreditovaný poskytovatel služeb externí  kontroly kvality podle normy ISO/IEC 17043:2010.

Odběratel bere na vědomí následující:

 1. vyplní v jednom vyhotovení řádně a dle skutečnosti objednávku a tu odešle na adresu dodavatele. Potvrzení této objednávky odběratel obdrží přes e-mail, který uvedl v objednávce. Nebo objednávku lze provést po registraci na webových stránkách www.qsk.cz. Potvrzení objednávky odběratel obdrží přes e-mail, který uvedl v objednávce.
 2. podepsáním, odesláním závazné objednávky vznikne odběrateli závazek, který je odběratel povinen uhradit na základě vystavené faktury dodavatelem se splatností 10 dnů. Po potvrzení objednávky ji již není možné zrušit. Fakturu odběratel obdrží spolu s dodávkou kontrolních roztoků. Nepřevzetím kontrolních vzorků, či neodesláním výsledků ze strany odběratele nezaniká odběrateli závazek vůči dodavateli.
 3. objednávka je platná až po jejím potvrzení ze strany dodavatele.
 4. odběratel musí na následující straně objednávky zvolit přístroj, na kterém bude externí kontrolu provádět a zvolí si termín, pro provedení externí kontroly. V tabulce je uveden termín - poslání objednávky, do kterého musí být objednávka odeslána k dodavateli. Dále termín – odeslání k zákazníkovi, termín ve kterém budou zákazníkovi vzorky odeslány s tím, že doručeny budou následující den. Doručení vzorků probíhá pomocí zásilkové služby. Tato služba garantuje dopravení vzorků nejpozději do 24 hodin od odeslání (a to i v odpoledních hodinách do 18.00 hod). Odběratel musí v tomto termínu zásilku očekávat. Pokud by bylo doručení neúspěšné, je povinen odběratel zásilku očekávat následující den.
 5. zásilku se vzorky ihned po obdržení uloží odběratel dle uvedené skladovací teploty v příbalovém letáku.
 6. ihned po doručení vzorků si zásilku zkontrolujte. V případě poškození zásilky informujte při převzetí zásilkovou službu a ihned dodavatele. V případě poškození či neúplnosti obsahu zásilky, bude odběratel neprodleně kontaktovat dodavatele. Na reklamace po 2 dnech od data převzetí nebude brán zřetel.
 7. musí se řídit dle přiložené příručky, která je součástí zásilky.
 8. provede měření externích kontrol (na přístroji, který zvolil v objednávce). Hodnotu = výsledek odešle k dodavateli na uvedenou adresu v příručce, která je součástí kontrol nebo zapíše přes webový portál www.qsk.cz.
 9. zavazuje se provést externí kontrolu na přístroji dle postupu stanového výrobcem systému POCT, na kterém bude kontrolu provádět.
 10. výsledek musí být odeslán nejpozději do termínu - uzávěrka výsledků, včetně (rozhodující je zde datum podání = razítko odeslání a nebo den zadání výsledků do portálu www.qsk.cz). Později odeslané výsledky nebudou zpracovány - účastník neobdrží certifikát a ani potvrzení o účasti.
 11. musí na objednávce zvolit, jak chce zaslat certifikát - emailem nebo poštou – odeslání poštou je zpoplatněno částkou 100,-Kč bez DPH.
 12. objednávky či výsledky odeslány k dodavateli poštou musí být doručeny nejpozději do 5 dnů po uzávěrce objednávek či uzávěrce výsledků. Rozhodující je zde datum přijetí k odběrateli.
 13. po zpracování odeslaných výsledků společností QualiCont, obdrží odběratel nejpozději do 45 dnů po uzávěrce výsledků vyhodnocení EHK. Na základě vyhodnocení (ne)obdrží potvrzení o účasti a certifikát platný 1 kalendářní rok.
 14. certifikát je vydáván na jméno odběratele. Vzhledem k tomu souhlasí se zpracováním osobních údajů, dle příslušných platných zákonů ve společnosti QUICKSEAL a QualiCont.
 15. Společnost QuickSeal International, s.r.o. a QualiCont prohlašují, že provádí zpracování osobních údajů podle účinné legislativy o ochraně osobních údajů. Více informací naleznete zde: www.quickseal.eu; www.qualicont.com.

 

Pokud souhlasíte s těmito obchodními podmínkami, můžete pokračovat dále ve Vaší objednávce v opačném případě v ní nepokračujte.

Kvantitativní imunologický analyzátor

Zobrazit

BEZKALIBRAČNÍ Spirometr

Zobrazit

Přenosný močový analyzátor

Zobrazit

Objednávka

Externího hodnocení kvality.

Pokračovat

Novinky

08.04.2021 - Zbývají již jen poslední 3 termíny pro provedení kontroly EHK v tomto roce.
14.01.2021 - Chtěli bychom Vás informovat, že možnost přihlášení do 2.cyklu EHK 2021 je prodloužena do 21.1.2021!
24.09.2020 - Na začátku podzimu opět zveřejňujeme nové termíny cyklů EHK pro rok 2021. Vybrat si můžete již nyní z 6 cyklů. Objednejte si svoji kontrolu na určitý termín a my už se postaráme, aby Vám kontroly přišly do ordinace v daný termín.
 © 2012 Webhosting SmartWEB.CZ |  Tvorba webových stránek e4you s.r.o.